Instalatii Electrice

Prin instalaţie electrică se înţelege orice instalaţie destinată folosirii energiei electrice în scopuri industriale sau casnice (forţă sau iluminat).

Dacă toate elementele componente se montează în interiorul clădirilor, atunci instalaţia se numeşte instalaţie electrică interioară. În funcţie de destinaţie, deosebim instalaţii electrice interioare care servesc numai pentru iluminat, instalaţii care sunt destinate alimentării receptoarelor (instalaţii de forţă) şi instalaţii pentru ambele destinaţii.